ALFA Dom Maklerski S.A. świadczy usługi zarządzania aktywami na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07 grudnia 2010 roku.

Środki klientów są inwestowane na polskim i zagranicznym rynku kapitałowym, w szczególności w klasach aktywów, takich jak: instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne, towary (commodities).

Oferta ALFA Domu Maklerskiego S.A. skierowana jest zarówno do klientów detalicznych, jak i profesjonalnych.