ALFA Dom Maklerski S.A. świadczy usługi zarządzania aktywami na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07 grudnia 2010 roku.

Środki klientów są inwestowane na polskim i zagranicznym rynku kapitałowym, w szczególności w klasach aktywów, takich jak: instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne, towary (commodities).

Oferta ALFA Domu Maklerskiego S.A. skierowana jest zarówno do klientów detalicznych, jak i profesjonalnych.

 

Alfa Umiarkowana Alfa Umiarkowana

Dla inwestorów oczekujących zysku przewyższającego znacznie poziom inflacji.

Alfa Dynamiczna Alfa Dynamiczna

Dla inwestorów oczekujących w średnim horyzoncie inwestycyjnym zysków wyższych niż to co oferuje im sektor bankowy.

Alfa Agresywna Alfa Agresywna

Dla oczekujących zysków porównywanych lub wyższych niż te osiągane przez indeksy giełdowe i akcje. Strategia kierowana do inwestora świadomego, rozumiejącego ryzyko jakie wiąże się z inwestycją w akcje.