O nas

dodano 05.03.2019

RAPORT Z OCENY STOSOWANIA W ALFA DOMU MAKLERSKIM S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH 2018

ALFA Dom Maklerski S.A. niniejszym przedstawia komunikat na temat wdrożenia "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Czytaj więcej


O nas

dodano 03.08.2017

RAPORT Z OCENY STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. niniejszym udostępnia raport Rady Nadzorczej DM Alfa z oceny stosowania w DM Alfa „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w DM ALFA w roku 2016”

 

 

 

 

Czytaj więcej


O nas

dodano 11.01.2017

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Zgodnie z przepisem art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1823 z 2016r.) o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dom Maklerski Alfa Zarządzenia Aktywami S.A. (DM Alfa) informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów wynikających z umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem przez DM Alfa jest Rzecznik Finansowy, którego siedziba znajduje się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 87, 02-001 Warszawa. Informacje na temat zakresu spraw podlegających rozpoznaniu przez Rzecznika a także sposobu wniesienia wniosku o wszczęcie przez Rzecznika pozasądowego postępowania znajdą Państwo na stronie internetowej www.rf.gov.pl

Czytaj więcej


O nas

dodano 10.06.2016

RAPORT Z OCENY STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. niniejszym udostępnia raport Rady Nadzorczej DM Alfa z oceny stosowania w DM Alfa „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Czytaj więcej


O nas

dodano 31.12.2014

Wdrożenie w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. niniejszym przedstawia komunikat na temat wdrożenia "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Czytaj więcej


O nas

dodano 28.01.2014

Zmiana siedziby

Pragniemy poinformować o zmianie siedziby Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Czytaj więcej