Zespół inwestycyjny

Piotr Krasuski

Doradca Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finanse i Rachunkowość. oraz Szkoły głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach, rachunkowosci przedsiębiorstw i analizie technicznej. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego(numer:651), Maklera Papierów Wartościowych(numer: 2976). Z rynkiem finansowym związny od 2012 roku.

Łukasz Wosch, CFA, CIIA

Dyrektora Departamentu, Doradca inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ING Banku Śląskim S.A., Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. oraz Saturn TFI S.A.. Posiada licencję CFA, CIIA, Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska).