Zespół inwestycyjny

Piotr Krasuski

Doradca Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finanse i Rachunkowość. oraz Szkoły głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach, rachunkowosci przedsiębiorstw i analizie technicznej. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego(numer:651), Maklera Papierów Wartościowych(numer: 2976). Z rynkiem finansowym związny od 2012 roku.

Łukasz Wosch

Doradca inwestycyjny p.o. Dyrektora Departamentu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ING Banku Śląskim S.A., Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. oraz Saturn TFI S.A.. Posiada licencję CIIA, Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska). Zdał również trzy etapy egzaminu CFA.