Dane firmy

ALFA Dom Maklerski S.A.

ul. Dziennikarska 6/2, 01-605 Warszawa, Polska
REGON: 142248951
NIP: 107-00-15-450
KRS: 0000347181

 

Kontakt

 
tel. +48 22 256 39 90
fax. +48 22 256 39 91
pn-pt:  9:00 - 17:00

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 3 200 000 zł (opłacony w całości). Rozpoczęcie działalności maklerskiej: 20 stycznia 2011. Alfa Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.