Zarządzanie aktywami – usługa Alfa Domu Maklerskiego

Zarządzanie aktywami odbywa się w ramach Strategii własnych – Strategie Alfa DM