Zarządzanie aktywami – usługa Domu Maklerskiego Alfa

Zarządzanie aktywami odbywa się w ramach Strategii własnych – Strategie DM Alfa – oraz w ramach Strategii przygotowanych dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych AEGON oraz Skandia.