Dlaczego UFK ALFA Selektywna ?

UFK Alfa Selektywna jest pierwszym produktem w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, który daje możliwość zarządzającemu inwestowania bezpośrednio w instrumenty bazowe (akcje, obligacje) a nie w jednostki funduszy inwestycyjne. Rozwiązanie to daje możliwości inwestycyjne tożsame do funduszy inwestycyjnych, niższe koszty oraz dodatkowo zachowanie wszelkich korzyści podatkowo-prawnych ubezpieczeń.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia

Podatek od zysków kapitałowych, tak zwany podatek Belki, jest odroczony do momentu zakończenia inwestycji dzięki czemu Twoje pieniądze mogą pracować przez cały czas efektywniej.

Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej (z wyjątkiem egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz zaległości w stosunku do ZUS i US).

Jako inwestor wskazujesz osoby, którym bezpośrednio mają zostać przekazane pieniądze w przypadku Twojej śmierci. Świadczenie z tytułu zgonu nie podlega w tym przypadku opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zarządzanie przez ekspertów

Zarządzający UFK Alfa Selektywna oraz cały zespół inwestycyjny dysponują długoletnim doświadczeniem zarówno w zarządzaniu selektywnym, w szczególności na portfelach klientów indywidualnych, jak i w zarządzaniu koszykowym, opartym na ETF.

W zarządzaniu selektywnym celem zarządzającego jest dobór do portfela aktywów spółek, które są najciekawszymi aktualnie okazjami inwestycyjnymi. Pozycje do portfela otwierane są w Warszawie oraz na trzech najważniejszych rynkach: amerykański, niemieckim i brytyjskim. Dzięki takiemu doborowi rynków możliwe są ekspozycje dostępne w praktycznie każdym zakątku świata.

W zarządzaniu koszykowym celem zarządzającego jest dobór najbardziej interesujących rynków, indeksów. Pozycje portfela to zarówno ETF indeksowe jak i surowcowe, dzięki czemu, w zależności od pomysłu inwestycyjnego, jest możliwa ekspozycja na rynkach rozwiniętych, rozwijających się oraz na rynkach towarowych

Najważniejsze cechy produktu to:

  • Umowa zawierana bezterminowo

  • Możliwość doboru strategii inwestycyjnej zgodnie z zakładanym horyzontem inwestycyjnym i skłonnością do ryzyka

  • Możliwość prowadzenia dwóch niezależnych inwestycji w ramach jednej umowy (konta podstawowe i dodatkowe)

  • Korzyści podatkowo prawne wynikające z konstrukcji UFK

  • Możliwość inwestowania w UFK inwestujący w instrumenty bazowe

  • Możliwość inwestowania w UFK inwestujący w ETF

  • Elastyczność – możliwość zmiany dotychczasowej strategii inwestycyjnej

  • Dostęp do okazji inwestycyjnych na całym świecie

  • Niskie kwoty wejścia (od 20 000 zł dla konta podstawowego i od 1 000 zł dla konta dodatkowego)

Strategie inwestycyjne

Wśród strategii inwestycyjnych UFK Alfa Selektywna dostępne są zarówno strategie, w których zarządzający inwestuje głównie w instrumenty bazowe jak i takie, w których zarządzający inwestuje w ETF.

Dlatego dzielimy nasze strategie UFK Alfa Selektywne na selektywne i koszykowe.