ETF JEDNORAZOWY

Innym produktem, w którym zarządzanie aktywami odbywa się także przez Dom Maklerski ALFA jest Inwestycja Jednorazowa AEGON Alfa ETF. Strategia ta jest głównie kierowana do klientów posiadających już zgromadzony kapitał. Również w ramach tego programu Alfa lokuje kapitał w specjalistyczne fundusze ETF.

Co to jest fundusz ETF?

ETF (exchanged trade fund) są to fundusze inwestycyjne których celem jest wierne odwzorowanie wskazanego indeksu. Konstrukcja realizująca ten cel powoduje, że fundusze ETF są w większości przypadków bardziej efektywne od zwykłych funduszy inwestycyjnych, przy jednocześnie pobieraniu mniejszych kosztów za zarządzanie.

W jaki sposób tworzona jest Strategia?

Strategia skonstruowana przez Dom Maklerski Alfa polega na doborze w ramach poszczególnych portfeli, funduszy ETF. Z racji tego, że okresy w ramach inwestycji jednorazowej są krótsze niż w regularnej, ilość portfeli wykorzystanych w ramach dane Strategii może być mniejsza.

Czym się różnią portfele?

Każdy z portfeli różni się udziałem funduszy agresywnych. Transferowanie kapitału między portfelami w ramach Strategii ma na celu obniżenie ryzyka i zabezpieczyć w przyszłości inwestycję klienta.

Skuteczność strategii potwierdzają nie tylko wyniki ale także dynamiczny przyrost aktywów przekazanych przez klientów w zarządzanie DM Alfa.


Portfele Alfa ETF, w ramach których inwestowane są aktywa pochodzące ze składek.