ETF REGULARNY

Jednym z produktów w ramach którego Dom Maklerski zarządza aktywami jest AEGON PIN Alfa ETF ze składką regularną. W ramach tego programu Dom Maklerski Alfa lokuje kapitał w specjalistyczne fundusze ETF.

Co to jest fundusz ETF?

ETF (exchanged trade fund) są to fundusze inwestycyjne, których celem jest wierne odwzorowanie wskazanego indeksu. Konstrukcja realizująca ten cel powoduje, że fundusze ETF są w większości przypadków bardziej efektywne od zwykłych funduszy inwestycyjnych, jednocześnie pobierają mniejsze koszty za zarządzanie.

W jaki sposób tworzona jest Strategia?

Strategia skonstruowana przez Dom Maklerski Alfa polega na doborze w ramach poszczególnych portfeli, funduszy ETF. W ramach Strategii DM Alfa opracował dziesięć różnych portfeli.

Czym się różnią portfele?

Każdy z portfeli różni się udziałem funduszy agresywnych. Transferowanie kapitału między portfelami w ramach Strategii ma na celu obniżenie ryzyka i zabezpieczyć w przyszłości inwestycję klienta.

Skuteczność strategii potwierdzają nie tylko wyniki ale także dynamiczny przyrost aktywów przekazanych przez klientów w zarządzanie DM Alfa.


Portfele Alfa ETF, w ramach których inwestowane są aktywa pochodzące ze składek.