PIN REGULARNY

Drugim produktem, w ramach którego odbywa się zarządzanie aktywami przez DM Alfa jest AEGON PIN Alfa. W ramach tego programu kapitał lokowany jest w tradycyjne fundusze.

W jaki sposób tworzona jest Strategia?

Strategia skonstruowana przez Dom Maklerski Alfa polega na doborze w ramach poszczególnych portfeli, funduszy. Alfa utworzyła dwa rodzaje portfeli: dla składek regularnych przygotowane zostały trzy różne Portfele (Portfele R) oraz dla wpłat jednorazowych jest dziesięć Portfeli (Portfele K).

Czym się różnią portfele?

Portfeli R jest 3 i między sobą różnią się założonym udziałem agresywnych funduszy. Zmiana docelowego Portfela R dla składek regularnych następuje dopiero na dwa lata przed końcem trwania inwestycji. Portfele K różnią się także udziałem funduszy ryzykownych.

Do Portfeli K trafiają wszystkie wpłaty dodatkowe oraz urocznione składki pochodzące z Portfeli R.

Skuteczność strategii potwierdzają nie tylko wyniki ale także dynamiczny przyrost aktywów przekazanych przez klientów w zarządzanie DM Alfa.


Portfele UFK Alfa, w ramach których inwestowane są aktywa pochodzące ze składek.

R 1
R 2
nienotowane
R 3
nienotowane