Strategie DM Alfa

USŁUGA ASSET MANAGEMENT

Asset management to usługa profesjonalnego zarządzania portfelem instrumentów finansowych w imieniu i na rachunek Klienta. DM Alfa na podstawie pełnomocnictwa dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych.

KORZYŚCI USŁUGI ASSET MANAGEMENT

  • Profesjonalne zarządzanie kapitałem
  • Transparentność inwestycji, klient za pośrednictwem swojego konta w Ekstranecie jest na bieżąco informowany jakie instrumenty finansowe wchodzą w skład jego portfela
  • Niższe koszty niż w przypadku inwestycji w fundusze