Zarząd


Bogdan Duszek

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Wartością firmy” Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Nadzorował sieć oddziałów sprzedażowych, a następnie kierował zespołem analitycznym w ramach Departamentu Zarządzania Portfelem w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Od kilkunastu lat realizował i nadzorował projekty IPO oraz wprowadzania spółek na rynek główny GPW, jako kierujący zespołami ofert publicznych w domach maklerskich, między innymi w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach z zakresu IPO oraz publicznych i niepublicznych ofertach obligacji. Nadzorował również prowadzenie publicznych i niepublicznych rejestrów papierów wartościowych. Od 1993 roku jest maklerem papierów wartościowych, był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców. Pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Łukasz Wosch

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ING Banku Śląskim S.A., Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. oraz Saturn TFI S.A.. Posiada licencję CFA, CIIA, CAIA, Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska). Z ALFA Dom Maklerski S.A. związany od 2012 roku.