Zarząd


Tomasz Łuczyński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Ukończył również studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz posiada dyplom ukończenia szkoły prawa angielskiego i europejskiego - Centrum Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego. Ponadto ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł radcy prawnego. Pan Tomasz Łuczyński wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie: prawa bankowego, prawa cywilnego, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa giełdowego, prawa karnego gospodarczego oraz prawa spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie biznesowe jako członek Rad Nadzorczych oraz doradca w wielu transakcjach na  rynku kapitałowym.

Łukasz Wosch

Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz zgodność działalności z prawem

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studiów podyplomowych: Analityk Finansowy oraz Dealer Rynków Finansowych. Posiadacz licencji: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, CFA, CIIA, CAIA, oraz Dealera Rynków Finansowych (ACI Polska). Uczestnik programu FRM. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i portfelami Klientów detalicznych z wykorzystaniem strategii multi-assetowych oraz selekcji top–down. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, surowcowym i stopy procentowej. Przed powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w ALFA Dom Maklerski S.A. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.