Zarząd


Bogdan Duszek

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Wartością firmy” Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Nadzorował sieć oddziałów sprzedażowych, a następnie kierował zespołem analitycznym w ramach Departamentu Zarządzania Portfelem w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Od kilkunastu lat realizował i nadzorował projekty IPO oraz wprowadzania spółek na rynek główny GPW, jako kierujący zespołami ofert publicznych w domach maklerskich, między innymi w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach z zakresu IPO oraz publicznych i niepublicznych ofertach obligacji. Nadzorował również prowadzenie publicznych i niepublicznych rejestrów papierów wartościowych. Od 1993 roku jest maklerem papierów wartościowych, był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców. Pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Jana Niedźwiedź-Gliniecka

Członek Zarządu

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła studia Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 26 lat związana jest z rynkiem kapitałowym. Pracę zawodową rozpoczęła w Pomorskim Banku Kredytowym S.A w Szczecinie, a potem w Banku Pekao SA w obszarze klienta korporacyjnego i prywatnego. W latach 2000-2008 w strukturach Citibank Handlowy w segmencie klienta zamożnego, w latach 2009-20011 w Banku HSBC Polska zarządzała sprzedażą w segmencie wealth management. Związana z domami maklerskimi w latach 2011-2016, w tym CDM Pekao SA, Trigon Dom Maklerski S.A. Od 2011 członek zarządu EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego w Polsce. Od 2011 jest certyfikowanym doradcą finansowym EFPA.