Zarządzanie Ryzykiem

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie ma istotny wpływ na długoterminowy wynik firmy. Zmiany kursów walutowych, zmiany stóp procentowych oraz zmiany cen surowców w istotny sposób mogą zniwelować wysiłki sprzedażowe i osiągane zyski w długim terminie. Oferta doradztwa korporacyjnego ALFA Domu Maklerskiego S.A. obejmuje m. in:

  • Sprawdzenie efektywności działania firmy na rynku surowcowym i walutowym - audyt dotychczasowych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie zarówno przez pryzmat przyjętego podejścia do ryzyka walutowego, stosowanych narzędzi jak i realizowanych przez banki marż przy zawieranych transakcjach;
  • Przygotowanie strategii, która ma na celu uchronić firmę przed zmiennością rynku walutowego, surowców oraz stopy procentowej;
  • Przygotowanie lub optymalizacja istniejącej strategii podejścia do ryzyka walutowego w oparciu o indywidualnie istniejące u Klienta ryzyko (podejście na bazie przepływów walutowych lub zarządzanie kursami fakturowymi);
  • Przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym i strategii zabezpieczania pozycji walutowej;
  • Dobór odpowiednich instrumentów zabezpieczających;
  • Możliwość przejęcia przez ALFA Dom Maklerski procesu negocjacji transakcji walutowych w bankach w imieniu klienta na bazie otrzymanego od Klienta pełnomocnictwa;
  • Opracowanie strategii opcyjnych uwzględniających indywidualną sytuację Klienta;
  • Analizę rynku walutowego oraz rynku surowców.

Nasz zespół chętnie przeanalizuje każdy problem z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa przedstawiony przez naszych Klientów i zaproponuje ewentualne rozwiązania.

Masz pytania? Napisz do nas: sekretaria@dmalfa.pl